MikkoPaunio

Punavihreää koululaisten aivopesua - Tässä todisteet

 

Arto Luukkanen kertoo tänään suositussa blogissaan, että hänellä ei ole todisteita koululaisten aivopesusta. Tässä nyt todisteet siitä, että ilmiö on tosi ja vaarallinen. 

Nuoret aivopesty kouluissa

Kun päätin pitkän lähes 16 vuotta kestäneen hiljaiselon julkisesta keskustelusta uuden kirjani julkaisemisen myötä (Vihreä Valhe- Valheen sysimustat juuret, sen salakavalat lonkerot ja murheelliset seuraukset, Auditorium 2015), en oikein osannut aavistaa, mitä oli tuleman.

Minulle oli masentavaa havaita, että nuoret ihmiset eivät usein siedä eripuraista ympäristökeskustelua. Heille on usein kaikki selvää siinä mielessä, että olemme menossa ensimmäisessä luokassa helvettiin ympäristökatastrofin takia, vaikka kaikki objektiivinen tieto kertoo päinvastaista lähes kaikilla seurantamittareilla.

HS:n ja YLE:n päivittäiset ympäristötiedotteet eivät ole objektiivista tilanneseurantaa. Nyt kesän kynnyksellä olemme saaneet sankassa lumipyryssä aimo annoksia totuustietoa pohjoisen pallonpuoliskon ennätysnopeasta lämpenemisestä.

Sain maistaa usein kovaa kritiikkiä somekeskustelussa nuorten taholta, jos esitin kritiikkiä ympäristöuskomusten perusteista. Usein seurauksena oli myös ulossulkeminen erityisesti vihreistä ja sosialidemokraattisista keskusteluryhmistä, joissa nämä nuoret olivat portinvartijoina. Aivan erityisesti, jos avasin tarkoin dokumentoidusti vihreän ajattelun sysimustaa historiaa, se oli punainen vaate nuorille punavihreille toimijoille.

Vaikka dokumentoin kirjassani tarkoin, kuinka esimerkiksi Suomessa ja Iso-Britanniassa aivopesua muistuttava koulujen ympäristökasvatus kierrätysoppeineen on myrkyttänyt kokonaisen nuoren sukupolven, yllätys asenteiden jyrkkyydestä oli minulle suuri.

Käyn seuraavassa läpi lasteni lukion biologian oppimäärän yhden kurssin (ympäristöekologia) oppikirjan BIOS3 - Ympäristöekologia säteilyä käsittelevän kappaleen 9. ”Säteily on elämälle välttämätöntä tai haitallista”

Kirjan on kustantanut Sanomakonserniin kuuluva Sanoma Pro Oy. Helsingin Sanomat kuuluu myös Sanomakonserniin.

Käyn läpi ensin säteilykappaleen virheet / valheet, puolitotuudet ja epätarkkuudet ja sitten siirryn aivopesupuolelle ja lopuksi annan lyhyet loppukommentit.

Tämän Suomen lukion oppikirjan teksti on niin paksua propagandaa, että sen luettuaan tulee aivan lohduton olo ja epäusko siitä, voiko tämä olla totta. Pyydän anteeksi lukijoilta, että tästä kirjoituksesta tuli pitkä. Syy ei ole kuitenkaan minun vaan Opetushallituksen ja Sanoma Pro Oy:n.

Lähes loputtomat väärät väittämät

Jo määritelmissä virhe

Sivulla 125 kappaleen johdanto-osassa on heti ultraviolettisäteilyyn liittyvä käsitteellinen virhe, koska siinä väitetään ultraviolettisäteilyn olevan vain osaltaan ionisoimatonta säteilyenergiaa. Saman sivun kuvassa ultraviolettisäteilyn kerrotaan menevän jopa päällekkäin röntgensäteiden ja jopa gammasäteilyn kanssa.

Vaikka lyhytaaltoisin ultraviolettisäteily voi satunnaisesti jopa ionisoida, se ei kykene läpäisemään ihmistä kuten suurienergisemmät röntgen- ja gammasäteet, vaan se pysähtyy iholle.

Ultraviolettisäteily luokitellaan perinteisesti ionisoimattomaksi säteilyksi muun sähkömagneettisen säteilyn tavoin.

Virheitä vilisemällä

Johdannon lopussa kerrotaan lukiolaisille että suurimmilla ionisoivan säteilyn annoksilla on seurauksena välitön kuolema. Suuret yli 50 Gy annokset aiheuttavat kyllä aivopöhön kautta 24:ssä tunnissa kehittyvän varman kuoleman mutta ei välitöntä kuolemaa.

Sivulla 127 kerrotaan, että ydinvoimaloiden aiheuttama suurin uhka on käytetystä polttoaineesta aiheutuva riski. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että kutakuinkin kaikki asiantuntijat ovat yhtä mieltä sen kanssa, että vain ydinvoimalan erittäin epätodennäköinen sydämen sulaminen voi altistaa ihmisiä merkittävässä määrin ionisoivalle säteilylle hyödynnettäessä ydinenergiaa rauhanomaisesti.

Seuraavaksi kirjassa kerrotaan, että Tshernobylin onnettomuudessa kuoli 100 ihmistä, vaikka luku on puolet tästä eli 49 UNSCEAR:n mukaan. Tämä virheellinen väittämä kalpenee tosin YLE:n Totuus-TV-uutisten vuosi sitten tekemän väittämän kanssa. YLE väitti tuolloin Tshernobylin vuosipäivänä, että 100 000 ihmistä kuoli tämän onnettomuuden seurauksena. Tästä totuusuutisestahan YLE saikin nuhteet julkisen sanan neuvostolta.

Sivulla 128 annetaan lukiolaisten ymmärtää, että Tshernobylin ydinvoimala olisi räjähtänyt. Tämä voi saada fysiikkaan perehtymättömän lukijan luulemaan, että kyseessä olisi ollut ydinräjähdys. Onnettomuuden aiheutti höyryräjähdys, joka on ennen Tshernobylin onnettomuutta tunnettu myös valimoteollisuudessa. Rikkoutunutta ydinpolttoainetta joutui veden kanssa tekemisiin, mikä johti höyrypurkaukseen. Energiaa oli riittämiin, koska  reaktorin teho nousi ennen onnettomuutta 20 000 megawattiin johtuen reaktorin luontaisesta epävakaisuudesta sitä ajettaessa matalalla teholla.

Kuvateksti Hiroshiman pommituksen muistojuhlasta täynnänsä virheitä

Sivun 127 kuvatekstissä on monta virhettä. Po. kuva on Hiroshiman ydinpommin muistotilaisuudesta. Siinä kerrotaan, että Hiroshiman ydinpommi tappoi heti 75 000, kun luku on todellisuudessa noin 10 000 kuolemaa pienempi eli 65 000. Vuoden kuluttua kuolleita oli oppikirjan mukaan 175 000, kun luku todellisuudessa on 135 000. Nämä epätarkkuudet eivät tietenkään ole merkittäviä, koska lukuihin sisältyy epävarmuuksia, mutta se kertoo, että kirjoittajat eivät ole tukeutuneet primaarilähteisiin.

Suurin lääketieteellinen virhe sisältyy po. kuvatekstin väitteeseen: ”viiden vuoden sisällä räjäytyksestä säteilyyn kuoli vielä noin 60 000 ihmistä”. Edes em. vuoden sisällä 135 000 kuolleen keskuudessa ei ollut kuin muutama tuhat säteilysairaudesta johtunutta kuolemaa. Säteilysairaudesta aiheutuneet kuolemat päättyivät kahdeksan viikkoa pommin räjähdyshetkestä.

Suuri ellei suurin osa kuolemista aiheutui äkillisesti pommin räjähdyksen synnyttämän valtavan kuumuuden aiheuttamasta näkyvästä valosta mutta erityisesti kuumuudesta aiheutuneesta ultraviolettisäteilystä, joka poltti lähes kaiken karrelle mukaan lukien ihmisten ihon (ns. flash burns engl.). Muistettakoon, mitä edellä totesin ultraviolettisäteilyn kyvyttömyydestä penetroida ihoa syvemmälle ihmisen kudoksiin.

Seuraavaksi suurin osa kuolemista aiheutui painevaikutuksen aiheuttamista epäsuorista suurienergisistä vammoista, esimerkiksi seinien kaatumisesta ihmisten päälle.

Vain muutama prosentti em. 65 000 kuolemasta aiheutui pommin fissioituvan materiaalin lähettämän ionisoivan säteilyn aiheuttamasta säteilysairaudesta.

Kuvatekstiin liittyy myös tärkeä tendenssimäinen puolitotuus: ”ydinkokeet ja käytettyjen aseiden hautaamiset ovat lisänneet huomattavasti säteilyn määrää maailmassa”. Vaikka tämä bekkerelleissä mitattuna voi kuulostaa suurelta, ei ihmisen toiminnalla ole vaikutusta radioaktiivisuuden taseisiin maapallolla. Tässä kohdin olisi kirjoittajien pitänyt viitata oikeaa informaatiota sisältävään piirakkaan sivulla 126.

Kirja väittää virheellisesti, että ionisoivan säteilyn pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta

Sivulla 128 väitetään, että ionisoivan säteilyn biologisia vaikutuksia on vaikea tieteellisesti osoittaa, koska yleensä haitat ilmenevät vasta vuosien kuluttua.

Nykyisen säteilynsuojelun kulmakivi on Hiroshiman ja Nagasakin hibakushien (eloonjääneet) kohorttitutkimus (Life-Span Study engl.), joka on vuosikymmeniä tuottanut japanilaisyhdysvaltalaisena yhteistyönä seikkaperäistä tietoa eriasteisen kerralla saadun gammasäteilyaltistuksen aiheuttamasta myöhemmästä syöpäriskistä. Tutkimuksen tulokset ovat vähemmän dramaattiset, vaikka monen syövän kohdalla riskit ovat kasvaneet.

Pommista selvinneet ovat kutakuinkin eläneet yhtä pitkään kuin muutkin japanilaiset siitäkin huolimatta, että pommilla oli dramaattiset vaikutukset esimerkiksi psyykeeseen. Olipa yksi henkilö selvittyään Hiroshimasta mennyt kohtuu huono-onnisena sukuloimaan Nagasakiin. Hän eli kuoli vasta vuosikymmeniä tapahtumasta.

Hibakushia syrjittiin eivätkä he kelvanneet avioliittomarkkinoilla muille kuin kohtalontovereille, koska ennakkoluulot mm. säteilyn vaikutuksista jälkeläisiin saivat nopeasti jalansijaa väestön keskuudessa julkisen sanan jo varhain vahvistaessa tällaisia ennakkoluuloja.

Puolitotuudet johtavat tarkoituksellisiin väärinkäsityksiin aivan perustavaa laatua olevissa asioissa

Johdantokappaleessa on heti merkittävä propagandistinen puolitotuus. Siinä kerrotaan vähätellen solujen kyvystä korjata ionisoivan säteilyn aiheuttama DNA-muutos, eikä korosteta sitä, että tämä korjausmekanismi ehkäisee hyvin tehokkaasti syöpien syntyä. Erästä harvinaista ihosairautta (Xeroderma pigmentosum) potevilla tämä korjausmekanismi geenivirheen vuoksi puuttuu ja ihomelanoomariski on näillä henkilöillä tuhat kertaa suurempi verrattuna sellaisiin, joilla ei tätä tautia ole.

Johdannossa kerrotaan sukusolujen olevan erittäin herkkiä säteilyn haittavaikutuksilla, mutta ei kerrota sitä, että Hiroshiman ja Nagasakin atomipommeista selvinneillä ei ole jälkeläisissä havaittu sukusolujen kautta geneettisesti periytyviä terveyshaittoja.

Sivulla 127 kerrotaan, että ”kilpirauhassyöpätapaukset lisääntyivät Tshernobylin radioaktiivisen laskeuman alueella Valko-Venäjällä ja Ukrainassa satakertaisesti”, mutta siinä jätetään kertomatta, että lähes kaikki nämä lapset ja nuoret on pelastettu elämälle leikkaushoidolla. Vain aniharva lapsi tai nuori on kuollut tähän tautiin. Tämän näkökulman puuttuminen / "unohtuminen" johtaa ajatukset siihen, että kirjoittajat tukeutuvat radikaalien ympäristöjärjestöjen propagandistisiin teksteihin. Niissä unohtuu säännönmukaisesti se, että kilpirauhassyöpään liittyvä kuolleisuus on ollut lähes olematon Tshernobylin ympäristössä.

Edelleen tässä kohdin jätetään lukiolaisille myös kertomatta se ratkaisevan tärkeä tosiasia radioaktiivisen jodin altistumisreitistä Tshernobylin ympäristön lapsilla, joka ei ollut Fukushimassa mahdollinen. Se ei olisi missään avoimessa yhteiskunnassa mahdollinen. Neuvostoliiton johto salasi onnettomuuden kansalaisilta noin viikon pituisen ajan. Tämän seurauksena lapset joivat laajoilla alueilla Tshernobylin ydinvoimalan ympäristössä erittäin saastunutta maitoa, joka aiheutti valtavat kilpirauhasen säteilyannokset. Fukushimassa kaikki maidon myynti kiellettiin.

Meillä struumaa ehkäistään vihreiden julkkiskokkien TV:ssä parjaamalla jodioidulla ”teollisella” suolalla, eikä näin jodin kulkeutuminen kilpirauhaseen suomalaisilla lapsilla olisi  yhtä todennäköistä kuin mitä se oli Valko-Venäjällä ja Ukrainassa, missä lapsilla oli jodin puutteesta johtuvaa struumaa laajalti vielä 1980-luvulla. Vihreiden julkkiskokkien vuoksi on kaikessa hiljaisuudessa muuten sovittu viranomaisten ja elintarviketeollisuuden kanssa, että jodia lisätään myös muuhun ruokaan.

Sivun 127 lopussa kerrotaan tämän 9. kappaleen ydinvoimaloihin liittyvän kauhutarinaosion (ks. myös jäljempänä kommentti Tsunamikuvatekstistä) päätteeksi, että ”ilmakehässä tapahtuvat ydinaseiden testaukset ovat lisänneet maapallon asukkaiden säteilyannosta huomattavasti voimalapäästöjä ja -onnettomuuksia enemmän”. Se on tietenkin totta, mutta sitä olisi voinut peilata sivun 126 oikeaan toteamukseen: ”säteilyn käyttö lääketieteessä on merkittävin ihmisen aiheuttama ionisoivan säteilyn lähde”. Ydinvoimalaonnettomuuksista saadut väestöannokset ovat aivan mitättömät terveydenhuollosta peräisin olevaan säteilyaltistumiseen verrattuna.

Ympäristöekologiaan liittyvät väitteetkin pelkkää satua?

En ole ekologi, mutta epäilyksiä herättää sivun 128 väittämä Tshernobylin onnettomuudesta: ”Ravintoketjut ovat järkkyneet, kun esimerkiksi monet hämähäkit, perhoset ja kimalaiset ovat hävinneet alueelta lähes kokonaan”.

Kun nyt uusi EU:n ionisoivan säteilyn Euratom perusturvadirektiivi hiljan säädettiin, oli eräillä tahoilla myös tavoitteena huomioida ympäristönsuojelu ionisoivaa säteilyä kohtaan, mutta ongelmana oli, että ei ole olemassa minkäänlaista tieteellistä kriteeristöä ionisoivan säteilyn aiheuttamaa ”luonnontuhoa” vastaan.

Muistettakoon, että esimerkiksi syöpäisyys on villieläimillä epärelevantti kysymys, koska villieläinten elinkaari on niin lyhyt.

Aivopesuosasto eli tendenssinomaiset väittämät

Neutraalin lukion oppikirjan säteilyä käsittelyä alkavan kappaleen synopsis alkaa toteamuksella: ”Ydinvoiman vastustajat pitävät ydinvoiman turvallisuus- ja ympäristöriskejä liian suurina.” Ei tällainen poliittisväritteinen toteamus sovi mitenkään neutraaliin oppikirjaan vieläpä säteilyä koskevan tarinan aloituslauseena.

Kirjan 9. luvun lopussa on toteamus: ”Säteilyn haittaa koskevia tutkimustuloksia tulkitaankin usein eri tavoin sen mukaan, onko tulkitsijana ympäristöjärjestö, teollisuus vai riippumaton tutkimuslaitos.” Väite on kummallinen ja se vihjaa, että tieteellisellä tutkimuksella yritetään huijata ihmisiä, mutta onneksi on ympäristöjärjestöjä, jotka kertovat totuuden tutkijoita paremmin. Väitteellä yritetään myös mitä ilmeisimmin perustella tämän propagandistisen kirjankappaleen neutraaliutta ja sitä, että kirjoittajien ei ole tarvinnut pysyä asiassa. Tämä liittyy kolme vuosikymmentä sitten "tieteellisen" marxismin romahtamisen myötä uusvasemmiston piirissä syntyneeseen ajatukseen tiedollisesta relativismista ja siitä, että kaikilla on omat totuutensa ja näin oppikirjan kirjoittajatkin voivat levittää säteilykauhua hyvällä omalla tunnolla.

Oppikirjan tekstistähän on jo paljastunut säteilyn aiheuttama kauhugalleria lukijoille, joten viestin pitäisi olla kristallin kirkas: ”Ei ydinvoimaa kiitos!”

Lääketieteellisestä kuvantamisesta todetaan (s. 126) voivan olla myös haittaa, ”koska pienikin säteilyannos lisää riskiä sairastua syöpään”. Se saattaa olla totta, joskaan tästä ei vallitse tieteellinen konsensus. Tärkeintä olisi kuitenkin tähdentää oppilaille, että pienestä annoksesta seuraa todennäköisimmin vain pienen pieni riskin lisäys.

Sen sijaan, että oppikirjassa kerrottaisiin oppilaille käytetyn ydinpolttoaineen turvallisen loppusijoittamisen moniesteperiaate ja siihen liittyvä laaja varmistava tutkimustoiminta, siinä kerrotaan epämääräisesti, että ”monet asiantuntijat suhtautuvat hyvin kriittisesti ydinjätteiden hautaamiseen kymmeniksi tuhansiksi vuosiksi”. (s. 127).

Sivulla 127 kerrotaan että ”vaikka onnettomuusriski useimmissa ydinvoimaloissa on pieni, seuraukset ovat suuronnettomuuden sattuessa äärimmäiset tuhoisat, koska ydinsaasteet leviävät hyvin tehokkaasti veden ja ilman mukana". ”Äärimmäiselle Fukushiman onnettomuuden aiheuttamalle tuholle” omistetaan seuraavalla sivulla valokuva, jossa näytetään Tsunamin aiheuttamaa tuhoa, jonka kuvatekstiin on ympätty teksti: ”Erityisen vaaralliseksi osoittautuivat Fukushiman ydinvoimalasta levinneet radioaktiiviset aiheet”. Näin annettiin käytännössä ymmärtää, että kuvan tsunamista aiheutuva kaaos johtui ydinvoimalaonnettomuudesta.

Väite, jonka mukaan vesi levittäisi tehokkaasti ydinsaastetta, on myös pötyä. Itse asiassa meriympäristössä tapahtuu nopea laimeneminen ja se on myös ympäristönä sellainen, missä ydinsaasteen biologinen puoliintuminen on nopeinta. Onkin tärkeää ohittaa tieteellinen näkökulma ja luoda mielikuvaa merien pyhyydestä.

Lyhyet loppukommentit

Kyseinen lukion biologian oppikirja on säteilyosion lisäksi täynnä epätieteellistä ideologista paasausta ympäristön tuhosta ja ihmisen pahuudesta. Esimerkiksi sen ympäristömyrkkyosio on kutakuinkin kopioitu Rachel Carsonin vuonna 1962 Äänetön Kevät nimisestä pseudotieteellisestä ympäristöliikkeen synnyttäneestä kirjasta, josta olen tässä blogissa aiemmin kirjoittanut. Ks. hiljan esittämäni kritiikki Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Heli Saavalaiselle hänen Äänetön Kevät kolumnistaan.

Vaikka monet nyt esitetyt ”totuudet” olivat teemoina oppikirjoissa tulollaan 1970-luvulla, kun kävin kouluni, ei meitä koskaan aivopesty ekouskoon.

Opetushallituksen uudessa peruskoulun opintosuunnitelmassa on nyt menty niin pitkälle, että luonnontieteitä on alettu alistaa ympäristöaatteelle eli fysiikkaa täytyy opiskella ympäristönsuojelun alla.

Näin asiantuntemattomalla tekstillä säteilyn lääketieteellisistä vaikutuksista on myös vakava oikeusvarmuuteen liittyvä näkökulma, koska kyseistä oppikirjaa käytetään maamme lääketieteellisten tiedekuntien pääsykoekirjana. Pyrkijöiden oikeusvarmuus on koetuksella, kun he joutuvat opiskelemaan väärää tietoa. Miten suhtautua oikeaan ja väärään vastaukseen, jos kysymys tehdään jostain kirjan väärästä väittämästä?

Tällainen maamme lukoissa annettava oppisisältö vahvistaa edelleen punavihreää totuusmedian ylläpitämää yhteiskunnallista ilmapiiriä, jossa toisinajattelulle ei ole sijaa.

Juttu julkaistu Oikeassa Mediassa ja lähetetty Opetushallituksen pääjohtajalle ja Sanoma Pro Oy:n toimitusjohtajalle 17.5.2017

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

24Suosittele

24 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (31 kommenttia)

Toni Rintala

Hyvä blogi. Luin kokonaan läpi, vaikka oli pitkä. Erittäin mielenkiintoinen analyysi!
Lisää tällaisia!

Käyttäjän tapiosimonen kuva
Tapio Simonen

Mikko, erinomainen kirjoitus!

Alla hieman historiaa ja omia ajatuksiani

Nykyisestä aivopesusta tulee väkisin mieleen Pirkkalan koulukokeilu:

Peruskouluopetuksesta piti tulla marxilaista

https://yle.fi/uutiset/3-8852894

https://www.youtube.com/watch?v=cWeViCGS6Wc

https://www.tapionajatukset.com/35265

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio Vastaus kommenttiin #15

Se oli tärkeä pilotti, mutta tämä nykyinen on sitten ei enää mikään pilotti vaan aito toimiva aivopesuohjelma.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #16

Voitko viitata opetussuunnitelmaan missä tämän aivopesuohjelman pitäisi ilmetä?

Jos tämä jää salaliittoteorian asteelle, tämä on loogisempi selitys: https://fi.wikipedia.org/wiki/Kognitiivinen_disson...

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #19

#19: Annan tämän kerran suosituksen tälle Kaarnatun postaukselle. Suositus tulee siitä syystä, että poikkeuksellisesti tekstissä ei ole ainuttakaan kirjoitusvirhettä. Tekstin sisällössä virheitä toki on, mutta ei mennä nyt siihen.

Käyttäjän tapiosimonen kuva
Tapio Simonen Vastaus kommenttiin #16

Kaikki porvaripuolueet, SDP sekä SKDL:n enemmistö tuomitsivat opetuskokeilun. Vain SKP:n taistolainen vähemmistö paheksui ”taantumuksellista hyökkäystä opetuksen vapautta vastaan”

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pirkkalan_moniste

Olin tuohon aikaan Helsingin yliopistossa töissä (opettaja ja tutkija) ja tutustuin useisiin taistolaisiin. Kyllä se oli toimiva järjestelmä, mutta toki myös pilotti, kuten sanoit.

Käyttäjän TimoTarus kuva
Timo Tarus

Samaa mieltä!

Kun asiaa kirjoitetaan niin on ihan turha sotkea silloin politiikkaa mukaan vaan sanotaan niin kuin asiat on, tässä oli todellakin perehdytty eikä vain sanottu lämpimikseen tai jota kuta mollatakseen!

Ja myös rohkea blogi, aivan varmasti joku älähtää johon "kalikka kapsahtaa"

Käyttäjän TimoTarus kuva
Timo Tarus

Ja onko tämä jo karusellissa?

Ei ole eikä tule, Huusko luulee että tää on "foliohattuteoriaa"..

Kohtuulliset meriitit kyllä kirjoittajalla, ehkä hän jotain tietääkin?!

Käyttäjän MauriLindgren kuva
Mauri Lindgren

Luukkasen suosittu blogi?

3 opetuslasta komppaa ja 10 järkevää argumentoi vastaan.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Luukkanen ilmoitti tänään että niitä ei ole:

Sitten näihin järkeviin argumentteihin. Ensiksi, mitään tilastotietoja tai tutkimusta siitä harjoitetaanko koulussa poliittista indoktrinaatiota ei minulla ole.

http://artoluukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2620...

Käyttäjän JyrkiItkonen kuva
Jyrki Itkonen

Hyvin ja asiantuntevasti kijoitettu taas kerran! Lopussa pisti silmiini lause:

"Vaikka monet nyt esitetyt ”totuudet” olivat teemoina oppikirjoissa tulollaan 1970-luvulla, kun kävin kouluni, ei meitä koskaan aivopesty ekouskoon."

Minäkin kävin kouluni noihin samoihin aikoihin ja silloin meitä aivopestiin uskomaan, että Neuvostoliitto on maapallon paratiisi ja sellainen järjestelmä on saatava Suomeen ja äkkiä. Oppikoulukaverit huusivat Hootsiminiä pihoilla ja mielenosoituksia järjestettiin. Se vaan on muuttunut se usko nyt ilmastouskoksi, mutta sitä ihmettelen, että ydinvoima tunnetaan noin huonosti ja täysin ristiriitaisesti ilmastouskonnossa sitä vastutetaan ja jopa tehdään tällaisia juttuja kirjoihin. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on saanut 100 vuodessa maapallon kukoistamaan ja eliniän odotukset pompsahtamaan korkealle täällä Suomessakin. Ihmisiäkin on 6,5 miljardia enemmän kuin 100 vuotta sitten ja lisää tulee kaiken aikaa. Ne fossiiliset polttoaineet eivät vaan riitä määräänsä enempää ja onkin erinomainen asia, että tällainen cleantechin hightech maa Suomi siirtyy ensimmäisenä yhtä suurimittaiseen ydinvoiman käyttöön kuin vaikkapa Ranska ja Ruotsi, joista naapurimme Ruotsi tuottaa vuosittain ydinvoimaloissaan yhtä paljon energiaa kuin koko Suomen sähköntuotanto yhteensä on. Tosin Ruotsi päätti luopua ydinvoimastaan 30 vuodessa 40 vuotta sitten, mutta nyt niillä taitaa olla ihan muita murheita mietittävänä oikein olan takaa, kun ovat siirtyneet fossiilisten polttoaineiden polttamisen sijaan autojen polttamiseen. Siksi ydinvoima on ja pysyy Ruotsissa hamaan tulevaisuuteen asti.

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio

Joo tuo NL propaganda oli melko syvältä 1970-luvun alussa, mutta erona nykypäivään on se, että siihen ei uskottu.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Miten kummassa ydinvoimaa tunnetusti kannattavat vihreät harjoittavat propagandaa kun löydät virheitä säteilystä?

Ja siitä on kiistatonta näyttöä, että maailma lämpenee joten ympäristökatastrofi on pätevä.

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio

Minulle on kohtuu yhdentekevää, mitä virhee horisee.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #11

Mitä nyt julkaiset valemedian kautta tiedevastaista väitettä "ympäristökatastrofia ei ole", perustelet virheillä säteilykuolonuhrissa ja ydinvoimassa mikä ei ihmiskunnan merkittävimpään ympäristökatastrofiin (väestöräjähdys/ilmastonmuutos) olennaisesti edes liity.

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio Vastaus kommenttiin #13

Ne ovat kovin liioiteltuja uhkia, vaikka samaan hengenvetoon on todettava, että Afrikan kova eksponentiaalisessa vaiheessa oleva sigmoidaalinen käyrä on valtava poliittinen haaste Euroopalle tämän suuren elintasokuilun vuoksi. Siksi ei pitäisi harrastaa näitä viherpolitiikkoja, jotta Afrikka voisi rakentaa perusinfraa ilman vihreän politiikan kieltoja. https://www.thegwpf.org/content/uploads/2018/05/Pa...

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #17

Ei laisinkaan.

Tiedetään ilmastohistoriasta millä välillä globaali lämpötila vaihtelee. Jääkaudesta kylmempään siirtyminen katastrofaalista, samoin lämpökaudesta kuumempaan siirtyminen. Tämä perustuu biologiaan että mihin eliöstö on sopeutunut. Siitä on näyttöä, että lämpeneminen tuhonnut aiemmin puolet eliöstöstä.

Käytännössä näkyy kaikennäköisten ötököiden siirtymisen optimaalisemmille lämpövyöhykkeille. Ihmistenkin.

Pidän täysimittaista ydinsotaa pienempänä riskinä ihmiskunnalle kuin sitä, että ilmasto lämpenee kauhuskenaarion mukaisesti. Ilmakehässä räjäytetty ydinräjähde ei niin paljon säteilysaastaa tee kuin vaikka joku Tsernobyli.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #11

Asiavirheissä mitä löysit, on perää mutta ei todista propagandasta. Kohti helvettiä mennään hyvää vauhtia mutta se ei johdu ydinvoimasta.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

#5:
Miten kummassa ydinvoimaa tunnetusti kannattavat vihreät harjoittavat propagandaa kun löydät virheitä säteilystä?"

Vihreiden kannanottoja ydinvoimasta.
Lähde: Vihreät De Gröna

6.4.2007 Tehdäänkö Suomesta Euroopan ydinvoimapuistoa?

9.5.2007 Miksi Loviisan ydinvoimalatonttikauppa ei kestä päivänvaloa?

9.11.2007 Hautala: Lisää avoimuutta ydinvoimapäätöksentekoon

30.1.2008 Helsingin Vihreä valtuustoryhmä ei hyväksy ydinvoimaa jatkossakaan

23.2.2008 Cronberg valtuuskunnassa: Energiatehokkuus puree - lisäydinvoimalle ei ole tarvetta

13.4.2008 Hautala: Euroopan vihreät eivät halua suomalaista ydinvoimaa

25.4.2008 Cronberg: Halutaanko Suomesta ydinvoimaparatiisi?

26.4.2008 Hassi ja Hautala Tshernobylin muistopäivänä: Suomen ei pidä antautua uusiin ydinvoimaseikkailuihin

17.5.2008 Hassi puoluekokouksessa: Suomi kulkee hypnoosissa kohti ydinvoiman auringonlaskua

20.8.2008 Hautala Olkiluodon ydinvoimalan turvallisuusongelmista: Salailun sijaan riippumaton kansainvälinen selvitys

23.10.2008 Cronberg: Kunnan asukkaita kuultava uraanikaivoshankkeissa

14.1.2009 Hautala Fennovoiman hakemuksesta: Ydinvoima romuttaa "viherkaulustyöpaikkojen" syntyä

5.2.2009 Vihreät vaativat aikalisää ydinvoimapäätökselle

1.3.2009 Vihreiden puoluevaltuuskunta vaatii: Aikalisä ydinvoimapäätökselle - Olkiluoto 3:n päätös arvioitava uudelleen

16.5.2009 Hassi puoluekokouksessa: Olkiluodon sotkut selvitettävä puolueettomasti

7.10.2009 Vihreät ydinvoiman lisärakentamisesta: Uuden ydinvoimalan tuotanto menisi vientiin

21.10.2009 Kasvi tulevaisuusselonteosta: Suomen tulevaisuus on uusiutuvissa, ei ydinsähkön viennissä

9.3.2010 Vihreät ydinvoimapäätöksestä: Yhteiskunnan kokonaisetu on arvioitava riittävän laajasti

24.3.2010 Vihreän kasvun malli turvaa yhteiskunnan sähkön tarpeen ilman lisäydinvoimaa

29.3.2010 Hassi ja Harms: Ydinvoimahankkeet jarruttavat modernin energiatekniikan kehitystä

21.4.2010 Hassi ja Hautala: Kokoomuksen ja keskustan lehmänkauppa kahdesta ydinvoimalasta on megaluokan emämunaus

1.5.2010 Niinistö vappupuheessa: Ydinvoimapäätöksessä eduskunnan arvovalta puntarissa

1.5.2010 Tynkkynen vappupuheessa: Ääni ydinvoimalle on ääni suomalaista työtä vastaan

6.5.2010 Vihreät jättivät ydinvoimaesityksiin eriävän mielipiteen

8.5.2010 Niinistö puoluevaltuuskunnassa ydinvoimasta: Vihreät haluavat asiallisen ja perusteellisen eduskuntakäsittelyn

10.5.2010 Vihreät: Julkinen kuuleminen ydinvoimasta

11.5.2010 Niinistö ryhmäpuheessa energiakeskustelussa: Kansanedustajat kantavat vastuun ydinvoimapäätöksestä

21.5.2010 Tynkkynen ja Juurikkala: Energiapolitiikan suuri linja ratkaistaan ydinvoimaäänestyksessä

23.6.2010 Tynkkynen: Ydinvoimaäänestys ei ole läpihuutojuttu

29.6.2010 Tynkkynen ryhmäpuheessa ydinvoimasta: Suomi on tienhaarassa

15.3.2010 Sinnemäki Japanin ydinvoimaonnettomuuden seurauksista: Seuraavan hallituksen sitouduttava ydinvoimattomuuteen

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio

Joo heidän syntilista on pitkä kuin nälkävuosi

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Nuo ovat 10v vanhoja juttuja. Ymmärtääkseni vihreät valitsi ydinvoima vastaisen linjan ensimetreillä.

Se oli silloin pätevää, mutta tässä vuosikymmenien aikana mitään ei saatu aikaiseksi. Sen sijaan saatu vain pahempi energiariippuvuus ja kiire ongelmien ratkaisemisen kanssa.

Kai tuon tosiasian myöntämisessä ollut viivettä.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto Vastaus kommenttiin #31

Voin hakea Vihreästä Langasta runsaastikin samansuuntaista tuoretta tavaraa. Ehkä ei sentään tarvitse. Totta kyllä, vihreissä on alkanut näkyä merkkejä siitä, että suhtautuminen ydinvoimaan on muuttumassa. Hyvä, jos näin todella tapahtuu. Aika näyttää onko näillä nyt näkyvillä merkeillä todellista vaikutusta puolueen kantaan. Helsingin energiaratkaisut sen aikanaan näyttävät.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Oppikirjoissa nähtävästi mutuilua ja selviä asiavirheitä ? Aika erikoista näin 2000 luvulla.

Olisikin hauska kuulla, onko blogisti jo saanut vastauksen opetushallitukselta ja mikä on oppimateriaalissa olevien mahdollisten virheiden oikaisu aikataulu. Vai onko kyseessä sellaiset vaatimattomat piskuiset tulkintavirheet, joihin ei vaan ole aiheellista puuttua. Samalla linjalla kun jatkettaisiin, niin Suomen historian oppikirjatkin voitaisiin muuttaa vaikka talvisodan käynnistymisen osalta :

Valkobandiittien ampumat raskaan tykistön ja heittimien siviileihin kohdistunut raivoisa ja röyhkeä tulitus käynnistivät rauhanomaisen Neuvostotasavaltojen liiton puolustusjärjestelmän. ( Mainila, Moskova, TASS 27.11.39 j

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio

Tuli aika nöyrät vastaukset, mutta mikään ei muutu. Heinonen tosin pesi kätensä ja totesi, että heidän vastuulleen eivät oppikirjat kuulu.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Samaa aivopesua tarjoaa YLE sekä yksityinen valtamedia, oli kyse sitten ydinvoimasta, maahanmuutosta tai ilmastosta meille tarjotaan vain oikeaoppisia vaihtoehtoja joista ei haluta kritiikkiä kuulla. Suurimpaan ongelmaan eli Afrikan ja muutaman muun alueen kestämättömään väestönkasvuun media tai poliitikot eivät halua koskea kepilläkään ja siitä ollaan sitten hiljaa.

Käyttäjän kraavi95 kuva
Keijo Räävi

Pojat on käyny punikkikoulua koska itse en koskaan muista että meidän koulussa olisi pidetty Neuvostoliittoa puolijumalana.

Taisi kuitenkin olla niin että länsimaalaisuus ja kristinusko olivat niitä arvoja jota meidän koulussa arvostettiin.

Ehkä tuokin oli sitä aivopesua.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset