MikkoPaunio

YK:n ilmastoagenda on läpimätä

YK:n ilmastonmuutospaneeli (IPCC) levitti väärää tietoa Maailman terveysjärjestön WHO:n ilmansaastekokouksessa. Selvitykseni tästä on eilen julkaistu brittiläisen ajatushautomon ja säätiön The Global Warming Policy Foundationin (GWPF) julkaisusarjassa. https://www.thegwpf.org/better-for-health-to-ignore-the-climate-movement

Ilmastopaneeli IPCC:n uusimman, suurta pelkoa maailmassa herättäneen ns. puolentoista asteen erityisraportin keskeisiin väitteisiin kuuluu lupaus, että lämpenemisen 1,5 asteeseen rajoittavat voimakkaat hillintätoimet estäisivät yli 100 miljoonaa ennenaikaista kuolemaan tällä vuosisadalla.

Väittämä perustuu yhdysvaltalaisen professorin Drew Shindellin tutkimusryhmän tulevaisuuspolkutarkasteluun, jossa fossiilisten polttoaineiden asemesta energiantuotannossa ja teollisuudessa turvauduttaisiin tulevaisuudessa bioenergiaan. Muutoksen väitetään pitkälti poistavan  maapallon suurista metropoleista ylimääräistä kuolleisuutta aiheuttavat, ulkoilmassa leijuvat pienhiukkaset.

Shindellin  tarkastelun tulokset ovat perusteiltaan virheellisiä, sillä lähes kaikki laskennalliset ilmansaastekuolemat maailmassa aiheutuvat asuntokohtaisesta ruoan valmistuksesta ja lämmityksestä, puun, hiilen ja lannan poltosta savuttavissa liesissä. Vain hyvin pieni osa pienhiukkaista on peräisin voimalaitoksista ja teollisuudesta.

Mm. Helsingissä käytössä oleva keskitetty sähkön ja lämmön tuottaminen perustuu kivihiilen polttoon. Siitä huolimatta Helsingin ilman pienhiukkasten määrä alittaa kirkkaasti kaikki turvarajat, kiitos korkeiden savupiippujen ja savukaasujen tehokkaan suodatuksen. Kiina ottaa tällä hetkellä mallia Helsingin Energian tekniikasta pyrkiessään parantamaan Pekingin saasteista ulkoilmaa.

Länsimainen valtamedia on vuosikausia toistanut YK-järjestöjen valenarratiivia teollisuuden, energiatuotannon ja liikenteen tärkeydestä pienhiukkasten aiheuttamien lisäkuolemien lähteinä. Samaan hengenvetoon valtamedia on informoinut suurta yleisöä innostuneeseen sävyyn mm. Maailmanpankin parin vuoden takaisesta päätöksestä olla lainoittamatta fossiilisiin  polttoaineisiin perustuvaa keskitettyä energiantuotantoa köyhissä maissa, vaikka näin voitaisiin länsimaiden tapaan tehokkaasti vähentää sekä sisä- että ulkoilman saasteisuutta.

Viime vuosikymmenten ”kestävän kehityksen politiikka”, jonka johtoajatuksena on säästää energiaa ja vettä, on johtanut siihen, että institutionaalinen ympäristöterveydenhuolto, joka nosti länsimaat köyhyyden ja aliravitsemuksen kierteestä, on hylätty kehitysagendalta. Olen aiemmin osoittanut, että jo 2050 mennessä ympäristöterveyden hyljeksintä aiheuttaa 200 miljoonaa ennen aikaista kuolemaa kehitysmaissa. https://www.thegwpf.org/content/uploads/2018/05/Paunio-EnergyLadder.pdf

Rikkaat kieltävät veden ja energian  köyhiltä

Rikkaat maat jatkavat korkeaan veden- ja energiankulutukseen perustuvaa huolenpitoa ympäristöterveydestä ilman merkkiäkään siitä, että ne olisivat luopumassa kansanterveyden kivijalastaan.  Siitä luopuminen onkin käytännössä mahdotonta. Siitä saatiin hiljan todiste Yhdysvalloista, jossa tavattoman kuivuuden seurauksena annettujen veden säästövaatimusten ajamina ympäristötietoiset kalifornialaiset kykenivät pudottamaan vedenkulutuksensa 700 litrasta ”vain” 600 litraan per henkilö ja päivä https://blogs.spectator.co.uk/author/dummy_byzoidbizpq9l69jv8eo7ir6example-com/. Suomessa kulutus on noin 170 l/hlö/vrk.

Maailman terveysjärjestö WHO asettui jo 2014 tukemaan YK:n ponnisteluja ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi sillä edellytyksellä, että sopimus toisi ilmastonmuutoksen hillinnän myötä myös huomattavia kansanterveydellisiä hyötyjä.

Edellä mainittu professori Shindellin tulevaisuustarkastelu oli tilattu viime syksynä pidetyn WHO:n globaalin ilmansaastekouksen tarpeisiin.  Tutkimus esiteltiin kokoukselle sen ensimmäisenä tieteellisenä puheenvuorona.

Shindell jätti mainitsematta yleisölleen, että hänen esittelemänsä 1,5 asteen  lämpenemisen tulevaisuuspolku perustui bioenergiaan, jonka hiilidioksidipäästöt otettaisiin talteen ja varastoitaisiin maan uumeniin ns. BECCS-teknologialla.

Hän jätti kertomatta kuulijoille myös tutkimuksessaan esitetystä varoituksesta, joka kuuluu vapaasti suomennettuna seuraavasti:

”Jos maailma ottaa laajalti käyttöönsä tämän vielä piirustuspöydällä olevan tekniikan, jota ei saada ehkä koskaan käytännössä toimimaan, se aiheuttaa valtavaa luonnon ja eläimistön tuhoa, massamittaista nälänhätää ja maapallon makean veden varojen tuhoutumista”.

Sen sijaan hän päätti luentonsa maailman johtajille viimeisessä kalvossa esittämäänsä loppupäätelmään:

”Puolentoista asteen polun saavuttaminen on haasteellista, mutta se tarkoittaa kohentuvaa kansanterveyttä, lisää työpaikkoja, lisää makean veden varoja, vähemmän köyhyyttä, vähemmän tarvetta rahoittaa katastrofiapua, vähempää luonnon monimuotoisuuden katoa, ym”.

Drew Shindell on ympäristön saastumisen mallintamiseen erikoistunut Duke-yliopiston professori, joka on aiemmin työskennellyt Yhdysvaltain avaruushallinnossa NASA:ssa. Hän on saanut ansioistaan lukuisia palkintoja mm. Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirastolta (EPA) ja Scientific American –lehdeltä. Hän antaa USA:n valtamediassa toistuvasti lausuntoja ja toimii asiantuntijana mm. maan kongressille ja Maailmanpankille ilmastonmuutoksessa. Shindell on myös IPCC SR1.5 raportin skenaarioluvun ns. johtava, koordinoiva kirjoittaja.

Geneven ilmansaastekokouksen sivusessioissa kävi kuitenkin ilmi, että kehitysmaat eivät terveydensuojelullisista syistä  tule suostumaan kehittyneiden maiden vihreän liikkeen toiveeseen olla käyttämättä fossiilisia polttoaineita. Köyhille tarkoitetuista savuavista bioliesistä päätettiin luopua ja jopa miljardin köyhän ihmisen kokkaustarpeet aiotaan nyt tyydyttää puhtaalla nestekaasulla.

Viimeisten 20 vuoden aikana olen tehnyt tiiviisti työtä ympäristöön ja terveyteen liittyvissä YK-prosesseissa kuin myös Maailmanpankissa. Surukseni olen huomannut, että tänä aikana on tieteellisen tiedon merkitys harjoitettujen monenkeskisten politiikkaohjelmien perustana romahtanut. Vain vihreillä uskomuksilla on enää merkitystä.

Tietoja kirjoittajasta

Suomalaisten Helsingin yliopistossa suoritettujen tutkintojen (LL, LT, ja terveydenhuollon erikoislääkärin tutkinto) kirjoittajalla on ylempi korkeakoulututkinto (Master of Health Science) Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health-instituutiosta sekä puolen vuoden Maailman Terveysjärjestön ns. Pitkä Kurssi (Free University of Brussels). Hänellä on yleisen epidemiologian dosentuuri Helsingin yliopistosta ja hänellä on 40 vertaisarvioitua lääketieteellistä tutkimusta; niistä suuri osa on julkaistu maailman johtavissa lääketieteellisissä julkaisusarjoissa. Tärkeimmät julkaisut liittyvät tuhkarokon eliminaation globaaleihin strategisiin haasteisiin. Näistä tärkein julkaisu sisälsi IgG aviditeettimenetelmällä tehdyn havainnon, joka lopulta lopetti 50 vuotta kestäneen jopa kiivaana käyneen keskustelun yhden tuhkarokkopistoksen riittävyydestä. Tämä havainto johti lopulta vallitsevan tuhkarokon eliminaatiostrategian maailmanlaajuiseen muutokseen. Vuodesta 2000 eteenpäin tuhkarokkorokotus on pelastanut 15,6 miljoonaa lasta elämälle.

Kirjoittaja on palvellut Euroopan Unionin komissiossa viitisen vuotta Lääkkeet ja Lääkinnälliset laitteet nimisessä tiedekomiteassa tämän vuosituhannen alussa. Komitea antoi EU:n komissiolle neuvoja erityisesti hullun lehmän tautiin ja AIDS epidemiaan liittyvässä keskustelussa ajatellen verituotteiden turvallisuutta. Komitea arvioi myös mm. kemikaaliturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä kuten muovin pehmittimien turvallisuutta lääketieteellisestä instrumentaatiossa.

Kirjoittaja on toiminut tiiviisti Maailman terveysjärjestön Euroopan alajärjestön ympäristö- ja terveysministeriprosessissa ja valmistellut ja neuvotellut säännöllisin väliajoin pidettyjen ministeritason kokouksien asiakirjoja vuodesta 2002.

Vuosina 2006 ja 2007 yhteensä kahden vuoden ajan kirjoittaja oli Maailmanpankissa edistämässä nyt kestävän kehityksen myötä hyljeksittyä institutionaalista ympäristöterveydenhuoltoa, jolla oli aikoinaan ratkaiseva merkitys lapsikuolleisuuden vähentäjänä ja aliravitsemuksen hävittäjänä teollistuneissa maissa. Lapsen toistuvat ripulit ovat maailmalla yhä yleisen (n. 800 miljoonaa) aliravitsemuksen juurisyy.

Kirjoittaja on osallistunut lukuisiin komiteoihin, työryhmiin ja konferensseihin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyen vuodesta 1987 lähtien. Kirjoittaja on Valtioneuvoston asettaman Säteilyturvaneuvottelukunnan puheenjohtaja.

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

20Suosittele

20 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (27 kommenttia)

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Olipa hyvää tekstiä jatkoksi "ilmastovaalit" hölmölässä artikkelilleni!

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Poliitikot ottavat tutkimuksista omaa etua ja mielipiteitä tukevat osat ja jätetään huomioimatta kokonaisvaikutukset, näin kävi tuulivoiman hyväksyttävyyden edistämiseksi käydyssä valheellisiin mielipiteisiin perustuvassa kampanjassa. Tarkoitus pyhittää keinot periaatteella, tämä kirjoitus on hyvä esimerkki kuinka todellisuus voidaan kääntää päälaelleen: "Shindell jätti mainitsematta yleisölleen, että hänen esittelemänsä 1,5 asteen lämpenemisen tulevaisuuspolku perustui bioenergiaan, jonka hiilidioksidipäästöt otettaisiin talteen ja varastoitaisiin maan uumeniin ns. BECCS-teknologialla.

Hän jätti kertomatta kuulijoille myös tutkimuksessaan esitetystä varoituksesta, joka kuuluu vapaasti suomennettuna seuraavasti:

”Jos maailma ottaa laajalti käyttöönsä tämän vielä piirustuspöydällä olevan tekniikan, jota ei saada ehkä koskaan käytännössä toimimaan, se aiheuttaa valtavaa luonnon ja eläimistön tuhoa, massamittaista nälänhätää ja maapallon makean veden varojen tuhoutumista”.

Sen sijaan hän päätti luentonsa maailman johtajille viimeisessä kalvossa esittämäänsä loppupäätelmään:

”Puolentoista asteen polun saavuttaminen on haasteellista, mutta se tarkoittaa kohentuvaa kansanterveyttä, lisää työpaikkoja, lisää makean veden varoja, vähemmän köyhyyttä, vähemmän tarvetta rahoittaa katastrofiapua, vähempää luonnon monimuotoisuuden katoa, ym”.

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio

Tämän "tiedemiehen" poliittisella korruptiolla ei ole äärtä eikä rajaa.

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Muistettakoon, että IPCC perustettiin poliittisella päätöksellä 1988 osoittamaan, että maailma tuhoutuu, elle ihminen pienennä hiilijalanjälkeään! Tätä ennen kaikki tutkijat olivat yksimielisiä siitä, että ihmisen toimilla ei ole vaikutusta ilmatonmuutokseen. Sittemmin kolmannes heikoista ja moraalittomista "tutkijoista" oman edun saamiseksi suostui tuottamaan agendaan sopivaa aineistoa, mitä meidänkin propagandakoneisto (media)syöttää kansalle neukkulasta opituilla tehokkailla metodeilla!
Itiksen käytävällä minullekkin äskettäin myytiin vähän kalliimmalla aurinkoshköä, että maailma pelastuisi! Miten on laillista myydä sellaista, jota ei ole saatavissa! Täyttää petoksen tunnusmerkistön, kuten kaikki muukin tässä huijauksessa!

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

"IPCC perustettiin poliittisella päätöksellä 1988 osoittamaan, että maailma tuhoutuu, elle ihminen pienennä hiilijalanjälkeään! Tätä ennen kaikki tutkijat olivat yksimielisiä siitä, että ihmisen toimilla ei ole vaikutusta ilmatonmuutokseen."

Tämä ei ole totta, asia on tunnettu jo paljon kauemmin. Kasvihuoneilmiön voimistumisen seurauksista löytyy tietoa vaikkapa Mitä Missä Milloin -kirjassa vuodelta 1968.

Se, mitä 50 vuotta sitten ei osattu ennakoida, oli CO2-päästöjen kasvunopeus.

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio

Svante Arrhenius jo yli 100 vuotta sitten ennusti, että CO2:n lisääntyminen voisi muuttaa ilmastoa.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #10

Kyllä juu. Ja nykytiedon valossa osui hyvin oikeaan.

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio Vastaus kommenttiin #13

Superpakkasvaroitus annettu maanantaiaamuksi. Algoren mukaan Pohjoisnavan piti olla sula 2013 ja kuuluisan oliko Daily Mailissä 2000 tehdyn johtavan ilmastomallittajan mukaa lumen piti olla katoavaa kansan perinnettä. Hiilidioksidi on heikko kasvihuonekaasu ja on aaattanut vähän lämmittää ilmastoa mutta varmaa tietoa tästä ei ole.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen Vastaus kommenttiin #15

Hiilidioksiidiko siellä lämmittää?

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio Vastaus kommenttiin #15

Tästä linkistä https://wattsupwiththat.com/wp-content/uploads/201... löytyy ehkä kuuluisin tohtori David Vinerin ennustus vuodelta 2000, jonka mukaan lumi on kohta muisto vaan. Kyseinen lehtileike on hävinnyt Independentin arkistoista, mutta sitä ei kumittamallakaan saa pois netistä. David Viner on johtavia ilmastomallittajia maailmassa. Kiinnittäisin kuitenkin huomiota hänen ennustukseensa, jonka mukaan maapallon lämpeneminen manifestoituu talvisin ja paljon vähemmän kesäisin. Viime kesän helteillä saatiin taas ilmastohysteriaa käyntiin julkisessa sanassa. Vuonna 2003 IL:n mallittajat kertoivat meille maa- ja metsätalousministeriön adaptaatiotyöryhmässä, että ilmasto lämpiää tulevaisuudessa Siperiassa, yöllä ja talvella. Nyt tämä aspekti on unohdettu kokonaan.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #18

Talvet kyllä ovat lämmenneet, ei sitä tosiasiaa yksi pakkassää miksikään muuta.

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio Vastaus kommenttiin #19

Mutta miksi meillä on lunta, vaikka sen piti olla vain muisto?

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho Vastaus kommenttiin #20

Mutta miksi meillä on lunta, vaikka sen piti olla vain muisto?
Patologisten valehtelijoiden ja häikäilemättömien oman edun saalistajen kerho(IPCC)ja siihen hurahtaneet poliitikkomme ovat löytäneet ihmisen heikkouden uskon. Usko vahvisttuu sitä enemmän mitä paremmin pystytään perustelemaan sen järjettömyys ja hyödyntävät sitä mallikkaasi!

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio Vastaus kommenttiin #21

Joo tää alkaa olla silkka uskon asia. Popper kääntyisi haudassaan, jos tietäisi mitä tapahtuu. Tämä uskon asia tai ihmisen aiheuttama ilmastonmuutoshypoteesi ei ole altis refutoinnille, koska mitä tahansa tapahtuu, se tulkitaan tukevan sitä, että ihminen muuttaa ilmastoa. Kylmeneminenkin on osoitus lämpenemisestä.

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho Vastaus kommenttiin #22

mitä tahansa tapahtuu, se tulkitaan tukevan sitä, että ihminen muuttaa ilmastoa. Kylmeneminenkin on osoitus lämpenemisestä.
Juuri näin. Normaali sään vaihtelu on osoitus "ääri-ilmiöiden" lisääntymisestä, mikä johtuu ihmisen tuottamasta hiilidioksidista, vakuuttaa "säänarvausaseman meteotiittityttö" telkkarissa ja kansa uskoo!
Toinen törkeä lätkäjengin huijaus on ilmoittaa "mittaushistorian" jatkuvia uusia ennätyksiä, joissa historia on valittu sopivasti 1800-luvun lopulta, jolloin pikkujääkaudesta toipuminen alkoi ja jossa näkyy vielä Indonesian valtavien tulivuoripurkausten aiheuttama piikki alaspäin. Tästä lätkäjengi vetää viiva suoraan ylös, eli ekstrapoloi lämpötila sadan vuoden päähän! Todellisuudessa on normaali sykli, eli pikkujääkauden alkusysäys, jossa lämmönnousu on jo pysähtynyt ja lähtenyt laskuun, jos uskominen on professori Antero Järvistä ja mm. Venäjän aurinkotutkijoita! Siis pikkujääkausi on tulossa ja sitähän nämä päiväkotijohdetut mielenterveyspotilaamme yrittävät kiihdyttää, että maapallo pelastuisi lapsille!

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #20

”Mutta miksi meillä on lunta, vaikka sen piti olla vain muisto”

Mä en todellakaan ymmärrä mitä yrität todistaa linkkaamalla 20 vuotta vanhan artikkelin, jossa puhutaan lumitalvien todennäköisyydestä tulevaisuuden UK:ssa.

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio Vastaus kommenttiin #24

Viime helmikuun lopulla tuli Beast from the East ja paljon lunta UKho. Nyt kylmyyscaroitukset annettu Pohjois-Amerikassa etc. Niin ja Pohjoisnavan piti olla sulla jo 5 v sitten

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #25

Joo, onhan se ilmoja pidellyt.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Minkä takia tässä bioenergia nostetaan tikun nokkaan. Kyllähän IPCC:n ideoihin mahtuu paljon muutakin.
Bioenergiasta puhutaan paljon kaikenlaista, myös sen paljon mainostetun tieteen nimissä.
https://www.talouselama.fi/uutiset/bioenergiavaitt...

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio

Ehkäpä luet IPCC:n SR1,5:n ja tulet sitten uudelleen kommentoimaan. Jos luet raporttiani, IPCC ehdottaa, että jopa 27 % nykyisestä maatalousmaasta laitetaan bioenergian kasvattamiseen. Tämä siis maailmassa, jossa väkimäärä kasvaa. Olin viime helmikuussa Suomen kick-off tilaisuudessa IL:lla ja silloin tajusin, että ovat täydellisessä umpikujassa. Umpikuja piilotettiin sillä, että alarmi nostettiin kresendoon.

Käyttäjän ErkkiJohansson1 kuva
Erkki Johansson

Jospa tämä IPCC:n ajatus bioenergiasta sisältää sen ääneensanomattoman ajatuksen, että ihmisiä on nyt jo liikaa, etenkin noita harmillisia likaisia ja haisevia köyhiä. Kun kolmasosa viljelymaasta valjastetaan polttoainetuotantoon siinä ohessa saadaan maapallon väkilukua korjattua parempaan (utopian) suuntaan.

Ja tämähän on vain ensimmäinen vaihe tällä tiellä.

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio Vastaus kommenttiin #11

Joo kyllä tuo SR1,5 teksti pistää mietteliääksi. Kammottavinta on, että IPCC on irronnut todellisuudesta.

Tero Eronen

Asiaa... Minusta tämä oli paras, "Vain vihreillä uskomuksilla on enää merkitystä".

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Sivistymättömyydestä on tullut hyväksyttyä tai jopa tavoiteltua. Ilmapiiri on muuttunut Suomessa todella kielteiseksi. Samalla kansalaiset ajautuvat arvoiltaan yhä etäämmäksi toisistaan.

Padon murtuessa tulva vie mennessään paljon sellaista, jota padon särkijät eivät tarkoittaneet. Herravihaa on ollut aina, mutta ennen ei ollut tapana lähettää kansanedustajille tai toimittajille viestejä, jossa toivotaan, että nämä tai heidän tyttärensä raiskattaisiin. Sellaista ei yksinkertaisesti kehdattu tehdä.

Sosiaalisen median tuottama tiedonvälityksen heimoutuminen edistää maailmankuvien loittonemista. Kukin seuraa oman heimonsa viestintää ja sen arvomaailmaa.

Ei nyt vielä kaasukammioita, mutta polttopulloja ihmisten majoitustiloihin.

Myös luottamus tieteeseen on heikentynyt. Ilmastonmuutoksesta tai rokotuksista moni tuntuu tietävän enemmän kuin tiedemaailman asiantuntijat.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset