MikkoPaunio

Maailma valitsee vääjäämättä edistyksen vihreän dystopian sijaan

Seuraavassa teen yhteenvedon kirjoittamistani kansainvälisistä energia- ja ilmastopoliittisista raporteistani sekä muista puheenvuoroistani ja niiden vaikutuksista maailmanlaajuiseen kehityspoliittiseen keskusteluun.

Vihreä pakkomielle energian ja veden säästämisestä on tuhoisa kehitysmaille

Ensimmäinen raporttini eli Kestävän Kehityksen kritiikkini (1), joka julkaistiin lokakuussa 2017 American Council on Science and Health sivustolla, kertoo vihreän pakkomielteen eli hintaan mihin hyvänsä energian ja veden säästämisen valtavista kielteisistä vaikutuksista kehitysmaiden kansanterveydelle.

Vihreän kehityspolitiikan myötä länsimaiden kansanterveyden kivijalka eli institutionaalinen ympäristöterveystyö vietiin sivuraiteelle ja lopulta laiminlyötiin kokonaan ja talousvesi muuttui vihreässä moraaliposeerauksessa ja hyvesignaloinnissa ihmisoikeudeksi saada riittävästi puhdasta juomavettä.

Näin häivytettiin kehitysagendalta Maailman terveysjärjestön (WHO) yhä edelleen voimassa oleva suositus, jonka mukaan meidän kaikkien on voitava kuluttaa 200 litraa vettä per päivä erilaisiin hygieenisiin tarkoituksiin.

Kirjoitin artikkelia yli kymmenen vuotta. Se ei kelvannut yhdellekään tieteelliselle julkaisulle viiden vuoden ajan.

Mikäli köyhiltä mailta kielletään sama veden kulutuksen taso ja viemäröinti sekä jatkuvatoimisen sähköverkon mahdollistamat kylmäketju ja vesihuollon infrastruktuuri eli ne mistä me rikkaissa maissa nautimme ja pidämme itsestään selvyyksinä, 800 miljoonan ihmisen aliravitsemusta ei voida eliminoida.

Aliravitsemus johtuu pääasiassa siitä, että pienet lapset ennen ensimmäistä syntymäpäivää sairastavat jatkuvasti ripulitauteja. Aliravitsemus ei juuri johdu ruoan puutteesta, vaikka toisin usein luullaan. Vajaa vuosi sitten julkaistiin aivan viimeinen todistuskappale tämän näkökulman puolesta (2).

Huonosti perusteltu vihreä kehityspolitiikka institutionalisoitunut YK:ssa ja jopa johtavissa tieteellisissä julkaisuissa

Maailman YK:n ilmastonmuutosneuvottelumekanismin (UNFCCC) 23. osapuolikokouksen (COP23, Bonn) ja YK:n ympäristönohjelman (UNEP) korkeimman päättävän elimen (UNEA) 3. osapuolikokouksen (UNEA3, Nairobi) alla kirjoitin raportin (3) siitä, kuinka yksi maailman johtavista lääketieteellisistä julkaisuista The Lancet antoi pikkusormensa virheelliselle vihreälle narratiiville, jonka mukaan energiantuotannon ja teollisuuden aiheuttamat ilmansaasteet ratkaisevasti uhkaisivat maailman kansanterveyden tilaa.

Raporttini epilogissa kerroin, kuinka historia toistaa itseään. The Lancet pyysi hiljattain anteeksi lähes 160 vuotta myöhässä, kun se oli kohdellut kaltoin analyyttisen epidemiologian isää eli kollegaani John Snow’ta. The Lancet oli osallistunut John Snow’n pilkkaamiseen Lontoossa Broad Street’llä 1854 riehuneen koleraepidemian jälkimainingeissa.

Vielä 1858 Snow’n kuoltua The Lancet muistokirjoituksessaan jätti kertomatta Snow’n olleen oikeassa hänen osoitettua jo syyskuussa 1854 vastaansanomattomasti, että saastunut kaivovesi levitti koleraa Lontoon Sohossa.

Silloisen 2000 vuotta jatkuneen miasmauskomuksen mukaisesti kolera levisi ”pahan ilman välityksellä”. The Lancet tuki voimakkaasti 1800-luvun esiviherliikkeen eli Sanitary Movement’n miasmalinjaa.

Tähän raporttiini (3) kirjoitti esipuheen Lordi Donoughue (mm. Tony Blairin hallituksen maatalousministeri), joka myös tunnetaan BBC:n ”Kyllä herra ministeri” hupisarjan syväkurkkuna.

Kuinka energiatikapuu syrjäytettiin kehitysagendalta

Toukokuussa 2018 Lontoossa julkaistaan edellistä raporttiani systemaattisesti energiapolitiikan näkökulmasta tukenut analyysini (4) siitä, kuinka kehitysmaat eivät voi tukeutua kehittyneiden maiden lailla ns. energiatikapuumalliin, joka oli vielä vuosituhannen vaihteessa YK:n kehitysohjelman (UNDP) strategian keskiössä.

Tikapuumallin mukaisesti mm. Suomi on käytännössä selättänyt sekä sisä- että ulkoilman saasteongelmat ja luonut pohjan toimivalle ilmansuojelulle ja laajemmin terveydensuojelulle.

USA:n edellisen presidentin Barack Obaman aikana Bretton Woods instituutioissa tehty päätös olla lainoittamatta kivihiilivoimaloita oli viimeinen isku sille, että tikapuumalli hävisi kehityskirjallisuudesta.

Kesän 2018 raporttini muovinkierrätyksen globaaleista ympäristöhaitoista

Jälleen Lontoossa kesäkuun lopussa 2018 julkaistussa raportissani (5) kerroin ilmeisesti aivan ensimmäisten joukossa (länsimaissa), kuinka vihreä kierrätysteollisuus saastuttaa maailman meriä muoviroskalla ja kuinka erilaisen kierrätysjätteen holtiton vienti saastuttaa erityisesti Aasian köyhien ihmisten ympäristön ja pilaa heidän hengittämäänsä ilmaa. Raporttini sai laajaa maailmanlaajuista huomiota.

Erityisesti Yleisradio osallistui täydellä arsenaalillaan (TV, netti ja radio) kokonaisen viikon ajan Kirkko ja Kaupunki lehden käynnistämiin mediatalkoisiin, joissa raporttini leimattiin äärioikeistolaiseksi propagandaksi ja minut leimattiin diletanttilääkäriksi, joka ei ymmärrä jätehuollosta mitään.

Olen joutunut perehtymään 20 vuoden ajan jätehuoltoon työkseni, koska sekä jätelain (1 §) että EU:n jätedirektiivin (1. Artikla) ensimmäinen suojeltava oikeushyvä on terveydensuojelu ympäristönsuojelun ohella.

YLE myös kertoi virheellisesti toistuvasti, että Suomi ei ole vastuussa mistään ja että muovin kierrätys on autuuden lähde. Suomi osana EU:ta on osasyyllinen maailman muoviongelmaan, koska EU:lla on 100 % ympäristönsuojelun toimivalta.

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran asiantuntijat antoivat auliin panoksensa em. mediatalkoisiin.

Vaikutusvaltainen raporttini on nyt pari viikkoa sitten käännetty myös japanin kielelle (6), mutta myös osin espanjan kielelle (7).

Energiatuotannon ja teollisuuden savupiiput eivät ole 9 miljoonan vuotuisen ilmansaastekuoleman syy

Seuraavassa taas Lontoossa tammikuussa 2019 julkaistussa raportissani (8) kerroin, kuinka UNFCCC, WHO:n toimijat ja YK:n ilmastopaneeli IPCC ovat virheellisesti edistäneet väitettä, jonka mukaan keskitetty fossiilipohjainen energiantuotanto ja teollisuuden sekä liikenteen päästöt ovat vastuussa jopa yhdeksän miljoonan ihmisen kuolemasta vuosittain.

Näin Suomessakin V-media on voinut jatkuvasti edistää näkökulmaa, jossa ilmastonmuutoksen torjunnan väitetään ehkäisevän valtavan määrän ihmishenkiä tulevaisuudessa.

Helsingissä keskitetyllä kivihiilipohjaisella energiantuotannolla on kuitenkin päästy maailman parhaimman laatuiseen metropolialueen ilmanlaatuun, joka alittaa jopa muiden kadehtiman WHO:n erittäin alhaisen pienhiukkassuosituksen (3,4,8)!

Todellisuudessa tilanne on siis päinvastainen, koska yli 90 % em. yhdeksästä miljoonasta ilmansaastekuolemasta johtuu talokohtaisesta lämmityksestä ja ruoanlaitosta kodeissa eli alikehityksestä ei teollisuuden ja energiantuotannon korkeista piipuista sekä liikenteen päästöistä. Lisäksi vesihuollon kehittymättömyydestä johtuvasta hygienian puutteesta johtuva aliravitsemus lisää erityisesti lasten kuolleisuutta ilmansaasteisiin.

Ennen lokakuun lopussa 2018 Genevessä pidettyä WHO:n ensimmäistä maailmalaajuista ilmansaastekokousta ja myöhemmin joulukuussa pidettyä UNFCCC COP24 kokousta pidin em. raporttieni (1,3,4) pohjalta lokakuussa esitelmän (9) USA:ssa (Portsmouth New Hampshire) riippumattoman kansalaisjärjestön järjestämässä kokouksessa, jossa kritisoin vallitsevaa taantumuksellista vihreää kehityspoliittista ajattelua, jota edistetään kyseenalaisin argumentein.

Kehitysmaissa tarvitaan nyt erityisesti panostusta nestekaasuun sekä sisä- että ulkoilman saasteiden vähentämiseksi! Vaihtoehtoiset energiamuodot eivät ole ratkaisu ongelmiin.

Nyt näyttää lähes varmalta, että jopa miljardi köyhää ihmistä saadaan nestekaasutalouden piiriin 2030 mennessä Aasiassa ja Afrikassa huolimatta ympäristöjärjestöjen ja vihreäksi muuttuneiden kehitysinstituutioiden – mukaan lukien Bretton Woods instituutiot - vastustuksesta huolimatta.

Tämäkin erityisesti IPCC:n maailmanlaajuista pelkoa lasten ja nuorten parissa herättänyttä ns. Puolentoista asteen erikoisraporttia voimakkaasti kritisoinut analyysini (8) on pari viikkoa sitten käännetty myös japanin kielelle (10).

Kesän 2018 muoviraporttini osaltaan auttoi, että 1.1.2021 alkaen rikkaat maat eivät saa viedä muovijätettä köyhiin maihin

Nyt uusin viime kesän muoviraporttini seuranta-analyysi (11) julkaistiin jälleen Lontoossa viime toukokuun puolivälissä.

Siinä kirjoitan, kuinka YK:n monenkeskiseen Baselin sopimukseen, joka säätelee vaarallisten jätteiden vientiä ja tuontia, tehtiin onnistuneesti Norjan ehdotuksesta muutokset, jotka estävät mm. Euroopan Unionin muoviroskan viennin köyhiin maihin 1.1.2021 alkaen.

YLE osallistui osana lapsellista ”I love muovi” kampanjaansa vielä kuukautta aikaisemmin huhtikuun alussa 2019 minun ja viime kesäisen muovin kierrätyksen globaalit ympäristövahingot paljastaneen raporttini pilkkaamiseen ja kertoi suomalaisille muovin kierrätyksen olevan lähes autuuden lähde.

Kerroin tässä uusimmassa raportissani ja lisäkommenteissani myös, kuinka muovinkierrätyksen aiheuttama jätehuollon globaali kaaos voi tehdä lopullisesti tyhjäksi EU:n kiertotalouspaketin toimeenpanon koko Unionissa.

Massiivisten päälle kaatuvien jätehuollon ongelmien ratkaisemiseksi EU:ssa ei voida tukeutua täysin epäonnistuneeseen muovinkierrätykseen, vaan EU:ssa on pakko nopeasti rakentaa jätteenpolttokapasiteettia alati pahenevan tilanteen korjaamiseksi.

EU:n komissio Katowicen UNFCCC COP24:lle antamassaan viestissä joulukuussa 2018 kertoi, että EU:n jätteenpoltto pitää kaksinkertaistaa vuoteen 2050 mennessä! Tosin tätä ei viestiään ei komissio ole tohtinut saattaa julkiseksi.

Lyhyt kommentti

Seuraavaksi esitän parilla esimerkillä, että em. muoviraporttini lisäksi kirjoituksillani alkaa olla merkitystä globaalille ympäristö-, energia- sekä kehityspoliittiselle keskustelulle.

Maailmanpankin pääjohtajan vaihduttua viime keväänä intialainen ekonomisti viittasi em. kirjoituksiini merkittävässä intialaisessa talousalan lehdessä hänen kritisoidessaan nykyisiä Maailmanpankin vihreitä energialinjauksia (12). Nämä linjaukset ehkäisevät siis köyhimpiä maita tekemästä kansanterveyden kannalta välttämättömiä energiainvestointeja, vaikka kehittyneet maat mukaan lukien Saksa ja erityisesti nyt Japani ovat näitä investointeja itse tehneet.

Juttu on maksumuurin takana, mutta se löytyy myös täältä (13).

Pariisin sopimuksesta huolimatta maat, jotka voivat investoida kivihiilipohjaiseen energiainfrastruktuuriin ilman Bretton Woods (mm. Maailmanpankki) instituutioiden myöntämää rahoitusta, tekevät sen joka tapauksessa ja maailmassa rakennetaan nyt satoja ja taas satoja kivihiilivoimaloita erityisesti Kiinan ja Japanin rahoituksen turvin. Tämä tuli eilen ilmi myös Helsingin Sanomissa julkaistussa artikkelissa.

Erityisesti Eurooppa on nyt moraaliposeerauksellaan ja hyvesignaloinnillaan saattamassa itsensä eristyksiin ja sivuraiteille. Tästä Eija-Riitta Korhola on useasti koettanut suomalaisia varoittaa. Näin Euroopan asema heikkenee nopeasti vallitsevista ja V-median ylläpitämistä vihreistä harhaluuloista huolimatta!

Näillä harhaluuloilla poliittinen nomenklatuura uskottelee itselleen Euroopan johtavan maailmaa poliittisesti.

Tässä vihreät aktivistit, jotka kirjoittavat wiki-, energy- ym. pedioita, kertovat kuinka heidän ajatukset voittavat ns. fuel stackingillä vanhat ajatukset eli mainostamani energia-alan kehitystä luontevasti ohjaavan terveydensuojelusta ammentavan energiatikapuumallin (14).

Vihreät eivät enää voi vaientaa keskustelua maailman kehityspolitiikan suunnasta, mutta edelleen pyrkivät väkisin ilmaherruuteen ”–pedioissa” puhumattakaan siitä, että he edelleen hallitsevat V-median luomaa virtuaalimaailmankuvaa melko suvereenisti.

Lopuksi

Tässä vielä lopuksi lukijoilla linkkejä (15-17) em. raporttien johdosta kirjoittamiini kansainvälisiin ”kainalojuttuihin”.

Aivan lopussa (17) on myös kirjoittamani arvio HBO Chernobyl mini TV-sarjasta. Arvioni julkaistiin Isossa Britanniassa nomenklatuuran politiikkaan ja kulttuuriin keskittyvässä Reaction-lehdessä.

HBO:n minisarja viestitti lähinnä vääriä vihreitä uskomuksia Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden (1986) levittämän ionisoivan säteilyn terveysvaikutuksista.

Linkkilistalta puuttuu moni kommentaarini.

Viitteet:

1. https://www.acsh.org/profile/mikko-paunio

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30287125

3. https://www.thegwpf.org/public-health-commission-is-sacrificing-the-poor/

4. https://www.thegwpf.org/content/uploads/2018/05/Paunio-EnergyLadder.pdf

5. https://www.thegwpf.org/new-report-recycling-plastic-waste-is-making-ocean-litter-worse/

6. https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/06/SavetheOcean2019_jp.pdf

7. https://www.jornal.cat/video/327/un-estudi-que-proposa-la-incineracio-dels-plastics-davant-del-seu-reciclatge

8. https://www.thegwpf.org/better-for-health-to-ignore-the-climate-movement/

9. https://

10. https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/06/GWPF-Paunio2019_jp.pdf

11. https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/05/Paunio-Baselagreement.pdf

12. https://www.business-standard.com/article/opinion/the-world-bank-and-its-defunct-energy-policy-119022100052_1.html

13. https://us-issues.com/2019/03/10/the-world-bank-and-its-defunct-energy-policy/

14. https://energypedia.info/wiki/From_the_%27Energy_Ladder%27_to_%27Fuel_Stacking%27

15. https://blogs.spectator.co.uk/author/dummy_byzoidbizpq9l69jv8eo7ir6example-com/

16. https://business.financialpost.com/opinion/the-western-worlds-trash-crisis-is-about-to-get-very-very-real

17. https://reaction.life/the-facts-about-chernobyl/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

23Suosittele

23 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (33 kommenttia)

Käyttäjän Lumedemokratia kuva
Esa Heikkinen

Voi v-mediaa. Kiitos Mikko, vetää suorastaan sanattomaksi. Millä tämän tekstin saisi pakolliseksi lukemiseksi kouluihin ja itse asiassa kaikille suomalaisille..

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Erinomainen selvitys, Suomen osalta ihmetyttää kun muu maailma on kääntynyt kehityksen suuntaan niin täällä suuntana on sitkeästi vihreä dystopia. Ympäristölupakin on pakollinen alle kymmenen hehtaarin turvetuotantoalueelle, mutta kun rakennetaan "tuulivoimapuistoja" ei mitään ympäristölupia muka tarvita.

Tuulivoimaloiden korkeudet ulottuvat jo n. 300 m korkeuteen ja saksalaisen tutkimusryhmän mukaan 100% varmuudella on todettu infraäänen vaikuttavan haitallisesti tuulivoima-alueen vaikutuksen alla asuvien ihmisten terveyteen.
Muualla tuulivoimaloiden rakentaminen hiipuu, Suomessa rakennetaan isompia kuin koskaan aiemmin on rakennettu. Mitään sähköntuotannon ongelmaa ei ole tuulivoimaloilla parannettu, ei Saksassa eikä missään muuallakaan. Suomi vielä hakkaa päätä mäntyyn ja yrittää tehdä itsessään kannattamattomasta tuulivoima bisneksestä joillekin valtion tukirahoituksella hyvää tiliä.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Tuulivoimalla ratkotaan sitä energian tuotannon ongelmaa, että tuotetaan energiaa ilman että kaivellaan maankuoresta rajallisia polttoaineita.

Kaikki energianlähteet jotka eivät tule välillisesti tai välittömästi auringosta, eivät ole kestäviä. Ja öljyhuippu tulee kohta että tämän energiavajeen täyttämiseksi tarvitaan tuulivoimaa ja siirtymäaikana myös ydinvoimaa.

Käyttäjän beige03 kuva
Risto Laine

Ei kannata sitä Takku piste nettiä niin kirjaimellisesti lukea.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Der Spiegelin mukaan tuulivoima-buumi on Saksassa ohi. Tutkijoiden mukaan Kenian uhanalaiset linnut vaarassa uusien tuuliturbiinialueiden vuoksi.

"Saksassa tuulivoiman tuet ovat päättymässä ja teollisuus pelkää, että se merkitsee tuulivoiman välitöntä laskua. Uusiutuvat energiamuodot eivät ole myöskään ole puodottaneet hiilidioksidin tuotantoa eivätkä yksin tuota riittävästi ja tasaisesti energiaa.

Pelkästään viimeisten viiden vuoden aikana Energiewende on maksanut Saksalle 32 miljardia euroa (36 miljardia dollaria) vuosittain, ja uusiutuvien energialähteiden, siirtolinjojen massiivinen maapinta-ala mukaanlukien, vastustus kasvaa Saksan maaseudulla.

"Poliitikot pelkäävät kansalaisten vastarintaa" Der Spiegelin raportoi. ”Tuskin yhtäkään tuulivoimahanketta on toteutettu ilman suurta vastustusta.”

Vuodesta 2000 alkaen uusiutuvat energialähteet saivat korkean teknologian, kapitalistisen ja modernistisen kiillon. Hallitukset ja yksityiset sijoittajat kaatoivat 2 biljoonaa dollaria aurinko- ja tuuli- ja siihen liittyvään infrastruktuuriin, mikä loi vaikutelman, että uusiutuvat energialähteet olivat kannattavia tukien rinnalla.

Markkinointi ei kuitenkaan voinut muuttaa resurssitehottomien ja maankäyttöintensiteetiltaan tehottoimien uusiutuvien energialähteiden huonoa fysiikkaa. Aurinkovoimalat vievät 450 kertaa enemmän maata kuin ydinvoimalaitokset, ja tuulivoimalat vievät 700 kertaa enemmän maata kuin maakaasukaivannot, jotta tuotetaan sama energiamäärä.

Jos uusiutuvat energialähteet eivät ole edullisia Saksalle, joka on yksi maailman rikkaimmista ja teknologisesti kehittyneimmistä maista, niin miten Kenian kaltaiset kehittyvät maat voisivat mahdollisesti käyttää niitä fossiilisista polttoaineista siirtymiseen?

Saksan innoittamana YK ja Maailman pankki rakensivat Keniaan uuden tuulipuiston yhdessä Saksan ja muiden hyvinvoivien länsimaiden kanssa. Tuuliturbiinialue sijaitsee muuttolintujen suurella lentoreitillä.Tutkijat sanovat, että se tappaa satoja uhanalaisia ​​kotkia.

"Se on yksi kolmesta pahimmista tuulipuistojen paikoista, jonka olen nähnyt Afrikassa sen mahdollisuuden vuoksi tappaa uhanalaisia lintuja", biologi selitti.

Vastauksena tutkijoiden kannanottoon, tuulivoimatoimijat ovat tehneet saman, mitä eurooppalaiset ovat jo pitkään tehneet Afrikassa, eli ovat palkanneet organisaatioita, jotka näennäisesti edustavat suojltuja kotkia ja yhteisöjä, tekemään yhteistyötä sen sijaan, että tutkisivat objektiivisesti.

Kenia ei pysty korvaamaan fossiilisia polttoaineita tuulipuistoilla. Päinvastoin, kaikki tämä epäluotettava tuulienergia todennäköisesti lisää sähkön hintaa ja tekee Kenian hitaasta noususta köyhyydestä vielä hitaammin.

Suuri energiamurros, aurinkopaneelikatot ja tuulivoimala-alueet merkitsee maaseutuluonnon - ja yhteisön tuhoa. Miksi edes kuviteltiin, että kyseessä olisi modernin sivilisaation kehitysaskel."

Vapaa lyhennetty käännös:
https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/...

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio Vastaus kommenttiin #16

Tuulivoima tuottaa kelvotonta vaihtelevaa sähköä, tappaa linnut ja syö verovarojamme, sotkee energiamarkkinat, uhkaa kantaverkon vakautta ja huoltovarmuutta, sotkee maiseman ja jättää käyttöikänsä päättyessä purkukustannukset veronmaksajalle ja nostaa sähkön hinnan pilviin kuten on Saksassa käynyt. Viimeeksi mainittu johtuu siitä erityisesti, että tuulivoimaa rakennetaan Lappiin, mutta kulutus tapahtuu etelämpänä ja tarvitaan kalliit siirtoyhteysinvestoinnit.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #17

"Tuulivoima tuottaa kelvotonta vaihtelevaa sähkö"

Energiantuotannon vaihtelevuus ei ole ongelma. Patoaltaista ja vesitorneista voi valuttaa sitä tahtia kuin tarvitsee, energiaa voi myös varastoida esimerkiksi lämminvesivaraajiin ja kulutusta voi myös säädellä.

Esimerkiksi konesalien kuormitusta on teknisesti mahdollista säätää varsin helposti. Ei jonkun kuukausiraportin rakentamisen tarvitse tapahtua reaaliajassa vaan kuukauden jälkeen, sitten kun on ylimääräistä energiaa siihen.

"sotkee maiseman"

Höpöhöpö. Tuo ei ole ikinä kiinnostanut. Todiste: https://www.thisiscolossal.com/wp-content/uploads/...

"jättää käyttöikänsä päättyessä purkukustannukset veronmaksajalle"

Käyttöikää voi nostaa. Persiassa on esimerkiksi yli 1000v ikäinen tuulivoimala edelleen toiminnassa.

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio Vastaus kommenttiin #19

Kuule olen tämän vakausasian juuri käynyt Fingridissä läpi. Turha tulla tuulesta sekoilemaan, kun raha lienee vaikuttimena. Lisääntyvän tuulen vuoksi Ol3:n valmistumisen myötä hätäpysäyksestä aiheutuva ongelma vain kasvaa.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #21

"Kuule olen tämän vakausasian juuri käynyt Fingridissä läpi. "

Mitä sitten?

Ota huomioon se, että Suomessa ei ole rakennettu energian kulutusta juuri mitenkään säädettäväksi. On rakennettu vaihtelevaa energian tuotantoa mutta yhteiskunnassa jokseenkin kaikki toimivat edelleen sillä mallilla, että energiaa saadaan eri aikoina se mitä tarvitaan.

Odotan nyt sitä, että Suomeen saataisiin lakisääteisesti vaikka pakkasraja milloin pidetään koulut, virastot ja toimistot kiinni ja hoidetaan vain kriittiset työt, mikään sähkökiuas ei toimi jos ei ole tuulivoimaa, kiinteistöjen lämmitykset toimimaan 18-28 välillä säätäen lämmitystä ja ilmastointia uusituvan energian tuotannon mukaan, pari pato allasta lisää ja jotain muuta vastaavaa.

Myönnän toki sen, että nykyisellä teknologialla on rajat miten paljon voidaan rakentaa uusiutuvaa energiantuotantoa. Sitä rajoittaa energian varastointitavat ja energian kulutuksen säätömahdollisuudet.

Meillä vaan on energian kulutuksen säätöä hyvin vähän siihen nähden mikä teknisesti on mahdollista ja energian varastointia on mahdollista lisätä myös.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #16

Ai että aurinkopaneelikatot tuhoaa maaseutuyhteisön ja luonnon?

Ennemminkin päinvastoin. Maasetutu tarvitsee lisää omavaraista energiantuotantoa että voi kääriä sähkölinjoja pois.

Juha Huusko Vastaus kommenttiin #18

Eihän sähkölinjoja kääritä pois. Ylimääräinen aurinkoenergia syötetään luonnollisesti verkkoon, jota rahoittavat ja veroja maksavat verkkosähkön kuluttajat. Jotta aurinkosähköä voidaan syöttää ylipäänsä verkkoon pitänee kaikki sähkömittarit taas uusia, joka maksaa maltaita ja siirtohinnat taatusti nousevat. Tämän taas maksavat verkkosähkön kuluttajat.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #30

"Eihän sähkölinjoja kääritä pois."

Ei tällä hetkellä. Hyvä ajatus se olisi kuitenkin saada haja-asutusalueella tuotettua energia paikallisesti niin että riittää.

Olisi sellaista vikasietoista, katkeamatonta energiainfraa kun ei tarvitsisi välittää sitten mistään myrskytuhoista, metsien parturoinnista linjojen lähellä yms. vastaavaa.

Tällä hetkellä Suomi ei ole ihan valmis tuohon mutta äkkiseltään mietittynä haja-asutusalueella kun on niin halpaa se asuminen, että jos ratkaisee miten saa asumisensa energiaomavaraiseksi hyötyisi kyllä siitä.

Kuitenkin energia mitä tarvitaan on sitä lämmittämistä ja paikasta toiseen liikkumista suurimmaksi osaksi. Varsinaisesti sähköä tarvitsee puolijohteet ja ne nyt ei montaa wattia vie.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Muistaakseni utilitaristien keskeisin iskulause oli "mahdollisimman paljon onnellisuutta mahdollisimman monelle ihmiselle". Pienellä päivityksellä, muodossa "mahdollisimman paljion hyvinvointia mahdollisiman suurelle osalle väestöstä mahdollisimman kestävällä tavalla" se on edelleen ehkä pätevin tarjolla olevista ohjelmajulistuksista. Sen väistämättön korollaari on tietysti se, että väestön määrä täytyy pitää sellaisissa rajoissa, että luonnon resurssit riittävät hyvinvoinnin tarjoamiseen väestölle.

Vihreiden ajattelu lähtee selvästikin toisesta päästä. Jos käytettävissä olevat resurssit eivät riitä, lisätään säännöstelyä ja lisätään rajoituksia mutta annetaan väestön lisäyksen jatkua. Niille alueille joissa väestö paikallisesti saadaan asettumaan kestävälle tasolle, tuodaan pakolla lisäväkeä. Käytännössä se ohjelmajulistus siis on seuraava: Mahdollisimman paljon kurjuutta, mahdollisimman monelle.

Käyttäjän erkkilaitila1 kuva
Erkki Laitila

Mielenkiintoista energiatietoa. Kiitos.

Esimerkiksi tuo energy-ladder kiinnostaa.
Olen ohjelmoinut (IT-insinööri) monenlaisia energiaratkaisuja isoille konserneille (Fortum ja sen edeltäjät), maakunnan sähkölaitokset ja metsäteollisuus (M-Real).
Niissä optimoinneissa ei otettu ilmastoa eikä ilman laatua huomioon, vaan raha ratkaisi. Samanlaisia tikapuukaavioita ja päätöstauluja tuli tehtyä. Niitä kutsutaan asiantuntijajärjestelmiksi (AJ).

Nyt voisi Mikon tietojen perusteella rakentaa hienon asiantuntijajärjestelmän, joka perustelee päätöksensä ja tekee suosituksia koko maailman energiantuotannoksi ja ensi sijaisesti Intian, Kiinan seuduille. Hyvä IT-ratkaisu voisi verkossa levitessään muuttaa ihmisten ajattelun maailmaa selkeäksi kohtaamaan todellisuus.

Itse en ole tuo aiheen asiantuntija, mutta saattaisin auttaa teknologian teossa. Kirjoitan juuri viidennettä kirjaani tekoälystä.

Käyttäjän janneaikio kuva
Janne Aikio

Hyvä Mikko! Sinulla on tervettä järkeä kun et ole antanut vihreän hömpän humalluttaa päätäsi. Lisäksi ansaitset arvostusta siitä, että olet kestänyt asiattoman loanheiton.

Vihreistä voi sanoa, että he tekevät sen ihan itse. Enpä heti keksi tahoa, joka aiheuttaisi niin paljon vahinkoa omille periaatteilleen kuin vihreät.

Käyttäjän erkkilaitila1 kuva
Erkki Laitila

Milloin tulee aika, jolloin kansaliset ovat tarpeeksi fiksuja keskustallakseen malleista niiden mukaisten rajausten ja mahdollisuuksien mukaan? IT-alan ihmiset ovat osanneet tehdä sitä jo 20 vuotta (melko hyvin). Ilman sitä, ei parhaita ohjelmistototeutuksia koskaan olisi voitu tehdä.

Faktoista riitely on typerää kaahotusta, missä jokainen osapuoli vetää kotiin päin.

Olen esitellyt tätä teemaa mm. Sitralle, mutta senkin johdossa on ekonomistit, joilla ajatukset kuin suoraan 1970-luvulta.
Täällä vastavalittu STTK:n pääekonomisti (Patrizio Laina) toteaa saman toisella tapaa. Juttu on maksumuurin takana:
https://www.hs.fi/talous/art-2000006162471.html

"Tulevaisuudessa Lainà haluaisi STTK:n tuovan Suomeen lisää kansainvälistä talouskeskustelua.

”Täällä Suomessa keskustelu on usein omassa kuplassaan, ja monet suomalaiset ekonomistit ovat rakentaneet maailmankuvansa 1970–1980-lukujen oppikirjojen varaan.”"

Vihreä talous on oma kuplansa. Se hylkää tuottavuuden merkityksen.

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio

Viimeinen kpl on tärkeä kiteytys

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

"Vihreä talous on oma kuplansa. Se hylkää tuottavuuden merkityksen."

Ajatusmaailma voi olla kupla, mutta se vaan ei näytä olevan talouskupla.

Talouden hintakuplat liittyvät velkaantumiseen. Eli otetaan velkaa jota ei saada maksettua pois.

IT-alan ihmiset usein tuntevat esimerkiksi sellaisen kuplan kuin "tekninen velka". Eli tarpeeksi kuin juosten kusemalla tehdään niin rakennetaan teknistä velkaa. Ja se johtaa siihen, että yhtään mitään muutoksia ei voi tehdä rikkomatta vaan tarvitsee refaktorointia. Tekninen velka voi pistää miljoonien IT-projektin kelvottomaksi niin, että koko sotku pitää tehdä uusiksi.

Maapallo taas on yksi jättimäinen aurinkopaneeli. Aurinko on se kestävä energianlähde kun maankuoresta kaiveltavat polttoaineet ovat rajallisia.

Energiasysteemeissä tulee kuplaa siitä, että rakennetaan maailma muutaman sukupolven aikana riippuvaiseksi kallioperästä louhittaville ja porailtaville, halvoille polttoaineille. Maailman pitäisi tietysti myös toimia ilman niitä kun rajalliset resurssit loppuvat, jotkut hyvinkin nopeasti: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b...

Siinä on se valtava talouskupla, meidän tuntemamme yhteiskunnan korjausvelka mikä tarvitaan kun muutetaan kaikki toimimaan ilman rajallisia hyödykkeitä jotka väistämättä loppuvat.

Öljy itsesssään kestää varmaan satoja vuosia mutta tuo öljyhuippu on shokki jos riippuvuutta ei katkota ennen sitä. Maakaasu loppunee nopeiten, kuitenkin öljyhuipun jälkeen.

Hiili kestää vähän pidempään mutta sekin loppuu, ja nykytiedon valossa jos sen polttelua jatketaan siihen saakka kunnes hiilivarat ovat lopussa, ympäristökatastrofi tekee valtavaa tuhoa tulevina vuosisatoina.

---

Johtopäätös on se, että uusituvan energia hinta on oikeastaan se todellinen energian hinta. Kallioperästä louhitut polttoaineet on oikopolku jolla saatu joksikin aikaa halpaa energiaa ja korjausvelkaa siihen, että maailmaa muutetaan toimimaan ilman niitä. Systeemi pitää nähdä miten se toimii satojen vuosien tai tuhansien vuosien aikana, ei kuukausien ja vuosien aikana.

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio

Uusiutuvista ei millään saada riittävästi riittävän kilpailukykyistä energiaa, jolla maapallon kasvavan väestön tarpeet voidaan tyydyttää. Tämän vuoksi sinun näyt siitä miten "Systeemin pitää nähdä..." ovat tyhjää puhetta. Maailmassa rakennetaan nyt kiihtyvästi kivihiilipohjaista primaarienergiatuotantoa jo se yksistään kertoo näkyjesi olevan tyypillistä virheää moraaliposeerausta ja hyvesignalointia. Ai miten tykkään näistä sanoista.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #22

"Uusiutuvista ei millään saada riittävästi riittävän kilpailukykyistä energiaa"

Kilpailukykyyn auttaa fossiilisten verottaminen ja rahan ohjaaminen uusiutuviin.

Vaihtoehtoisesti fossiilisten rajoitteet ja kielto. Se energian tarve on kuitenkin valtava, että kyllä se kilpailukyky löytyy. Hinta vaan ilman muuta nousee.

Pitää ymmärtää se, että energian tuotanto ei kehity mitenkään "markkinaehtoisesti".

Teollistuminen tapahtui markkinaehtoisesti vain ja ainoastaan britanniassa. Muu maailma joutui suunnittelemaan sitä teollistumista.

Antiikissakin tunnetiin höyryvoima mutta teollistumista ei tapahtunut koska orjat olivat niin halpoja. Mitä sitä nyt investoimaan kalliiseen höyryvoimaan kun voi laittaa pari orjaa juoksupyörään?

Tämä sama efekti on uusiutuvan energian tuottamisen kanssa. Sitä jarruttaa fossiilisten halpa hinta, ei se että se uusiutuva energia ei toimisi.

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio Vastaus kommenttiin #24

Ei se toimi. Saksan kokemukset sen yksiselitteisesti osoittavat. Iso sotku jonka myötä maan energiahuolto vaarassa ja sähkön hinta pilvissä.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #25

Saksalaiset ovat hölmöjä. Se ei tee tunnetusti pitkällä track recordilla toimivaa energiantuotto tapaa toimimattomaksi. Konkreettinen esimerkki saksalaisten hölmöilystä on vaikka se, että ajoivat ydinvoimaloita alas.

Persialaisten tuhat vuotta toiminnassa olleet tuuliturbiinit osoittaa tuulivoiman kestäväksi tavaksi tuottaa energiaa.

Tuulivoimassa pitää vaan ymmärtää se, että tarvitsee myös energian kulutuksen säätelyä (mitä Saksassa ei tehty) ja energian varastointia (Saksassa sekin nihkeätä).

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #25

Tietysti voisit kokeilla avata logiikkaa millä tavalla suomalaisten, ja myös koko muun maailman ihmisten tulisi hankkiutua eroon öljyriippuvuudesta.

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio Vastaus kommenttiin #27

Miksi mun pitäisi kokeilla avata logiikkaa noin oudosta kysymyksestä???

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #28

Vaikka siksi kun pitäisi olla joku visio sille miten täytetään energiavaje mikä tulee öljyn loppumista.

Sen paikkaaminen jollain muilla fossiilisilla lopettaa ne muiden fossiilisten energiavarat vain nopeammin.

Ydinvoimalla voi myös joksikin aikaa siirtää krapulaa, mutta olisiko tarjolla myös jotain kestäviä ratkaisuja?

Käyttäjän JanneAlanne kuva
Janne Alanne Vastaus kommenttiin #27

Öljyn kulutus ja hiilidioksidi ovat hyväksi planeetallemme. Kaikki elollinen on hiiltä, joten rakennusainetta on käytössä enemmän.

Käyttäjän MikkoPaunio kuva
Mikko Paunio Vastaus kommenttiin #32

Näin on näkyleivät. Tästä Matt Ridley juuri kirjoitti saksalaisessa debattilehdessä pitkän jutun. https://www.thegwpf.com/matt-ridley-rejoice-in-the...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset